De samme anbefalingene som er gitt for sommersquash.

Vær oppmerksom på at når du dyrker gresskar og spaghetti squash, vil de endelige avlingene alltid bli mye mindre når de dyrkes aeroponisk i forhold til når de plantes i jorden.

I motsetning til sommersquash / sommersquash som blir til store marger, gir squash aeroponisk et moderat til lavt avlingsutbytte (refererer til eikenøtt / ambercup / flaskegresskar/ søt dimpling etc.) sammenlignet med konvensjonell landbruk og dyrking.

Her har vi Spaghetti squash, agurker og Turban squash som alle trives på vårt spesialbygde dyrkningsbur for Tower Garden®