We hebben voor jouw gemak een Tower Farm ROI rekenmachine geregeld.

Deze ROI rekenmachine is geprogrammeerd door de producent (niet door Agrotonomy Corp.) gebaseerd op de vele farms in Amerika.

De producent is erg terughoudend in hun ROI projecties om potentiele rechtszaken te vermijden.

Deze rekenmachine is geprogrammeerd om erg “redelijk” te zijn met hun opbrengst- en winstschattingen. Zo’n rekenmachine is overigens gebaseerd op de Amerikaanse markt. Tower Farms ervaren veel hogere winsten dan de geprojecteerde nummers door deze “opbrengst- en winstrekenmachine”. Maar, de producent wilt het veilig spelen door alleen conservatieve projecties te delen. Natuurlijk verschillen zulke ROI projectes per gewas, omstandigheden, locatie, etc.

We betrekken ons verder niet met zakenplannen, ROI, kapitaalinvesteringen, KPI…

We verkopen volledig geautomatiseerde Tower Farms, bestaande uit de towers, de geautomatiseerde irrigatie, de voedingsstoffen doseersystemen en de voedingsstoffen zelf.
We bieden ook personeelstraining en installatieservices op locatie, wereldwijd, aan.

Daarnaast kunnen we ook worden ingehuurd als broeikasontwikkelingsconsultant.

We betrekken ons niet in zakenprojecties: dit zou te onverstandig voor ons zijn. Sterker nog, in sommige landen wordt een bepaald gewas als veevoer beschouwd terwijl het in een ander land een ware specialiteit is. Elk land heeft zijn eigen prijspunt voor werk, huur, elektriciteit, water… Sterker nog, binnen een land kunnen er soms enorme verschillen tussen deze prijspunten zitten….

Veel toekomstige klanten, zonder landbouwachtergrond, zijn in de war en geloven dat het onze verantwoordelijkheid is om hen te helpen met hun zakenplannen. We hebben te maken met veel mensen die in de eerste fase zitten van het pitchen van hun idee van “verticale urban landbouw” aan hun investeerders, partners, etc… We worden daarnaast ook nog bijna elke dag benaderd door individuen die aanvraag doen voor subsidies…

Er zijn te veel variabelen voor ons om om betrokken te raken bij de hulp voor onze toekomstige klanten met het opstellen van een zakenplan. Het meeste wat we kunnen doen is het leveren van een offerte voor de apparatuur en inschatten hoeveel kan worden geoogst per vierkante meter afhankelijk van het soort gewas. Dit is wat we doen. We praten over agricultuur, voedingsstoffen, plantstrategieën, haalbaarheid inschatten, gevolgen voor de broeikas inschatten: maar we zullen onze tijd niet verspillen aan het helpen met het opstellen van zakenplannen. Dat is niet wat we doen.

De staat waarin een Tower Farm wordt geinstalleerd, zij het binnen, buiten, in een broeikas en afhankelijk van de kwaliteit van die broeikas, kan de gewassenopbrengst drastisch beïnvloeden.

Laten we bijvoorbeeld kijken naar romaine sla: zodra deze “volwassen” is, afhankelijk van de grootte, kan romaine sla 80 g tot 250 g wegen. Maar, de soort die 250 gram weegt, is vaak goedkoper in de winkels te vinden dan de cruncy kleine versie, die minder dan de helft weegt.
Als het neer komt op aardbeien kunnen zij, afhankelijk van de soort, tussen de 3 g en 15 g per aardbei wegen. En opnieuw, het uiteindelijk gewicht van het fruit, ongeacht het soort, hangt af van de groeiomstandigheden. i

In plaats van dat we onze tijd verspillen aan het inschatten van gewassenopbrengsten van fruit of groente, publiceren we liever een vergelijkend wetenschappelijk onderzoek, dat laat zien dat onze technologie een gewassenopbrengst van 30% hoger oplevert in vergelijking met mestlandbouw. De wetenschap liegt er niet om.

Analoog, is een Tower Farm Systeem het equivalent van een fornuis in de keuken van een restaurant. Tijdens het kopen van een fornuis verwacht de restauranteigenaar niet dat de fornuisproducent zal helpen met hun zakenplan. De fornuisproducent is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de maaltijden die op dat fornuis worden klaargemaakt. De fornuisproducent kan de klant vertellen over de technische specificities van het fornuis, maar de producent zal geen garantie geven over de kwaliteit van het eten of een inschatting maken over de hoeveelheid maaltijden die zullen worden geserveerd.

In ons geval is dat hetzelfde. We weten hoeveel een Tower Farm aeroponisch systeem kost, hoeveel boeren succesvol gebruik maken van zulke technologie, maar er zijn te veel financiele variabelen op elke markt om betrokken te raken in exacte gewassenopbrengsten, ROI, kapitaalinvesteringen, KPI, subsidies, leningaanvragen, etc…..